Mooijman Accountants en Belastingadviseurs

Mooijman Accountants en Belastingadviseurs

Welkom bij Mooijman accountants en belastingadviseurs. Een fullservice financiële dienstverlener met deskundige medewerkers...

Nootdorp

Over Mooijman Accountants en Belastingadviseurs

Wij – Mooijman Accountants en Belastingadviseurs willen onze klanten ontzorgen’

“Er zijn relaties die alles aan onze professionals overlaten en alleen het eindresultaat willen zien en goedkeuren. Aan de andere kant zien we ook een groeiende groep klanten die hun administratie zoveel mogelijk zelf willen doen via Mooijman Online en aan ons vragen om ter controle mee te kijken. Met een eigen portal op Mooijman Online zijn ze in staat om op elk gewenst moment en op elke locatie waar een internetverbinding is, hun financiële gegevens in te zien en te verwerken. In samenspraak met onze klanten maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die de huidige software biedt.”

Onze dienstverlening bij Mooijman Accountants en Belastingadviseurs bestaat onder andere uit:

Accountancy

 • Financiële ondersteuning en advisering, zowel bij ons op kantoor als op locatie
 • Internetboekhouding Mooijmanonline (zie pagina Mooijmanonline)
 • Aangifte omzetbelasting
 • samenstelwerkzaamheden van uw jaarrekeningen
 • Analyse en interpretatie van uw administratie en jaarrekeningen
 • Tussentijdse rapportages
 • Algemene bedrijfseconomische adviezen (investeringen en financiering)
 • Begeleiding reorganisatie, fusie en overname
 • Management begeleiding: opstellen ondernemingsplan, kredietaanvragen etc.
 • Prognoses
 • Ondersteuning administratieve organisatie en automatisering

Fiscaal advies

 • Belastingaangiften
 • Algemene advisering
 • Keuze van rechtsvorm
 • Reorganisaties en herstructureringen
 • Onteigening en bedrijfsverplaatsing
 • Pensioen en oudedagsvoorziening
 • Financiële planning
 • Estate planning
 • Bedrijfsopvolging

Juridisch advies

 • Het opstellen en beoordelen van diverse (arbeids-)overeenkomsten en arbeidsvoorwaardenreglementen
  (Advies over) het voeren van ontslagprocedures
 • Beantwoorden van arbeidsrechtelijke (waaronder CAO) vraagstukken
 • Advies over sociale zekerheidsvraagstukken
 • Advies over verzekeringsplicht van zelfstandigen en DGA’s

Salarisadministratie

De werkzaamheden bestaan uit:

Periodieke

 • Mutaties verzamelen (telefonisch, fax, E-mail, per post) en verwerken.
 • Het aanmelden van nieuwe werknemers bij diverse instanties (Bedrijfstakfondsen, Arbodienst, e.d.)
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Het vervaardigen van salarisspecificaties, loonstaten, journaalposten ten behoeve van uw financiële administratie (indien gewenst gesplitst naar afdeling) en betaaloverzichten
 • Aanmaken betaaldiskette (In te lezen in uw telebankierpakket)
 • Indienen van digitale loonaangifte

Jaarlijks

 • Jaaropgaven werknemers
 • Jaaropgaven t.b.v. pensioenfondsen (elektronische verzending)
 • Output ten behoeve van de jaarrekening

Overige

 • Ziek- en herstelmeldingen
 • Advies over en aanvragen van loonkostensubsidies
 • Advies op gebied van personeelszaken, verzuimbeleid, etc. (HRM)
 • Contact onderhouden met alle externe instanties
 • Loonkostenberekeningen

Contact Info

Bedrijvenpagina https://www.mooijman-acc.nl/index.php

Vacatures Mooijman Accountants en Belastingadviseurs

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.